Goed om te weten

Onze werkwijze

Eerste afspraak

Als u voor het eerste bij ons een afspraak heeft dan zullen wij u naar uw persoonlijke, tandheelkundige en medische gegevens vragen. Om tijd te winnen is het slim als u thuis alvast de gezondheidsvragenlijst  invult. Dit is nodig om te bepalen of er voor de behandeling voorzorgsmaatregelen genomen moet worden.

En geen zorg … uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Tijdens de behandeling wordt er geïnventariseerd welke mogelijke problemen er zijn en welke behandeling daarvoor nodig is. Als er tijd over is zal er met de behandeling gestart worden. De intake zal ongeveer 50 à 60 minuten in beslag nemen.

Belangrijk om mee te nemen voor de eerste afspraak:

  • Uw geldige legitimatie en uw verzekeringspasje.
  • De verwijsbrief van de tandarts of verwijzer indien u deze heeft.
  • Eventueel aanvullende behandelgegevens.

Vervolgafspraken

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat een uur niet voldoende om volledige gebitsreiniging uit te voeren, worden er vervolgafspraken gemaakt. Hierbij horen ook tussentijdse checks om u te coachen naar een optimaal behandelresultaat.

Herbeoordelingsafspraak
Wanneer uw hele gebit professioneel gereinigd is en uw mondhygiëne in orde is, wordt er een herbeoordelingsafspraak gemaakt na 3 à 4 maanden. De situatie wordt dan opnieuw beoordeeld en vastgelegd. Uw mondhygiëne wordt gecontroleerd en wanneer het nodig is wordt uw mond | gebit opnieuw gereinigd.

Nazorgbehandelingen
Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordeling stellen we in overleg een nazorgschema op. Het interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan variëren. Bijvoorbeeld om de 3, 4, 6 of 12 maanden.

Rapportage aan de tandarts
Omdat zowel wij als de tandarts in uw mond werken is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat er overleg met uw tandarts is. Dit doen wij na de eerste behandeling. Daarna sturen wij uw tandarts één keer per jaar een rapportage. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij dat bij het eerste bezoek aan ons te laten weten.