Kosten | tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De standaard prijzenlijst hieronder is geldig in 2020 waarbij prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wij hebben geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars.

Een behandeling kan uit meerdere behandelingen uit de onderstaande tarievenlijst bestaan. Voor meer informatie over de prijsvorming binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Hieronder vindt u onze behandelingen met hierbij de tarieven voor 2020