Goed om te weten

De tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De standaard prijzenlijst hieronder is geldig in 2020 waarbij prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wij hebben geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars. Een behandeling kan uit meerdere behandelingen uit de onderstaande tarievenlijst bestaan. Voor meer informatie over de prijsvorming binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Consultatie en diagnostiek 
C11 periodieke controle€ 22,16
C13 probleemgericht consult€ 22,16
C22 schriftelijke medische anamnese€ 22,16
C28 uitgebreid onderzoek t.b.v.
opstellen en vastleggen behandelpan
€ 104,95
Preventieve mondzorg 
M01 preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten€ 13,07
M02 consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten€ 13,07
M03 gebitsreiniging per 5 minuten€ 13,07
M40 fluoridebehandeling€ 14,58
A10 geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 14,58
Tandvleesbehandelingen 
T11 onderzoek tandvlees met pocketstatus€ 154,51
T12 onderzoek tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
T21 grondig reinigen wortel, complex€ 31,49
T22 grondig reinigen wortel€ 23,32
T31 herbeoordeling met pocketstatus€ 90,38
T32 herbeoordeling met parodontiumstatus€ 104,95
T33 uitgebreid bespreken vervolgtraject€ 46,65
T41 beperkt consult paro nazorg€ 61,22
T42 consult paro nazorg€ 88,63
T43 uitgebreid consult paro nazorg€ 117,78
T44 complex consult paro nazorg€ 156,85
T60 evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 154,51
T61 evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
T91 pocketregistratie€ 34,98
T92 parodontiumregistratie€ 69,97
T93 bacteriologisch onderzoek*€ 40,82
J60 specifiek consult nazorg implantologie€ 54,72
J61 uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89,54

* Kosten exclusief labaratoriumkosten