Uw nota | uw factuur

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat daarin is gespecialiseerd.

Uw rekening is opgebouwd uit verrichtingen die wij tijdens de behandelingen hebben uitgevoerd. Deze verrichtingen worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Na de behandeling stuurt Infomedics het bedrag digitaal naar uw verzekeraar. Indien niet het gehele bedrag vergoed wordt ontvangt u een rekening van het resterende bedrag thuis.

 

Op de factuur staan alle betaalgegevens en ook de termijn waarbinnen het bedrag betaalt moet worden. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Lukt het niet om op tijd te betalen, of heeft u andere vragen neem dan contact op met de servicedesk van infomedics op via telefoonnummer 088-6555987 of  via service@infomedics.nl

 

 

Als u inhoudelijke vragen hebt over de behandelingen die vermeld staan op uw factuur dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Als u vragen heeft over (de hoogte van) de vergoeding kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.